Streszczenia

Zasady przygotowywania streszczeń:

streszczenia prac zakwalifikowanych do wygłoszenia w czasie obrad Zjazdu lub prezentacji w sesji plakatowej zostaną wydane w książce streszczeń, którą każdy z uczestników otrzyma w chwili rejestracji razem z innymi materiałami zjazdowymi. Należy je nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2022 roku, w następującej konfiguracji:

Należy zaznaczyć sposób prezentacji pracy (ustna lub plakatowa) oraz wybrać tytuł sesji.

Streszczenie pracy powinno zawierać:

Imię i nazwisko autora / autorów oraz afiliacje
Tytuł pracy w języku polskim
Tytuł pracy w języku angielskim
Wstęp
Cel
Materiał i metody
Wyniki
Dyskusję
Wnioski

W przypadku Sesji studenckiej prosimy o zamieszczenie przy autorach nazwisk opiekunów prac.

Streszczenie może zawierać od 580 do 2500 znaków łącznie ze spacjami.

Nie ma możliwości dołączenia do tekstu streszczenia zdjęć, rysunków, wykresów ani tabel.

Streszczenia wszystkich prac zostaną poddane ocenie Komitetu Naukowego danej sesji tematycznej. Prace niespełniające powyższych wymogów edytorskich 
oraz merytorycznych, a także nadesłane po wyznaczonym terminie, nie zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia w czasie obrad Zjazdu.

Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2022 r. Powiadomienie o wyniku kwalifikacji zgłoszonego streszczenia zostanie przesłane Autorom do 30 kwietnia 2022 r.

Warunkiem wygłoszenia pracy lub prezentacji w sesji plakatowej jest rejestracja udziału w Zjeździe oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

UWAGA! Osoba wysyłająca streszczenie zostaje automatycznie wprowadzona jako osoba do korespondencji. 

W przypadku problemów z wysłaniem pracy, prosimy o kontakt: marzena.watrobinska@medisfera.pl, tel. 509 740 708

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.